บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท

Blocker

BLOCKER กั้นช่องจอดรถอัตโนมัติ อุปกรณ์ Blocker กั้นช่องจอดรถ ควบคุมการเปิด - ปิด ผ่านแอปพลิเคชัน เป็นช่องจอดที่จำกัดสิทธิ์แก่ผู้ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเข้าจอดจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานง่าย ไม่ต้องมี รปภ

เลื่อนขึ้นบน