บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ดอง ซุง กิ อินโนเวชั่น จำกัด
ติดต่อบริษัท

BLOCKCHAIN SERVICES

WHAT WE DO? Private / Public Chain Deployment PoSA & PoS Consensus Network Governance (Proposal) Gas Optimization Staking UI (Delegator) High Scalability Token Issuance Token Listings & MM service LP Management Whitepaper & Project Consult Global Community Builder Fixed & Support Audit Level Crypto Payment Gateway DeFi Application (DApps) GameFi Application (C2E, P2E) NFT Issuance & Listing Hybrid Application (Web2.0 & 3.0) IDO, IEO, IAO, Binance NFT, Fundraising Cross-chain Operation