บริษัท อัลโต้ เทค จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อัลโต้ เทค จำกัด
ติดต่อบริษัท

Self-Driving Air

1. Alto Energy Edge Platform ควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ลดการใช้พลังงานสูงสุด 30% 2. แจ้งเตือน และแนะนำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 3. Alto App Store เพิ่มความสามารถใหม่ๆให้กับโรงแรม เช่น Line Connect เชื่อมต่อ GM และพนักงานของโรงแรม