บริษัท อัลโต้ เทค จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท อัลโต้ เทค จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท อัลโต้ เทค จำกัด

AltoTech เป็นบริษัทสตาร์ทอัพ พัฒนาแพลตฟอร์ม Alto Energy Edge : AIoT energy management platform เพื่อช่วยเจ้าของโรงแรมและอาคาร วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการการใช้พลังงานภายในโรงแรมและอาคารได้อย่างอัตโนมัติ และ มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AI และ IoT