บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

Zipevent - Online/Virtual Event Solution

ระบบสำหรับการทำอีเว้นท์ออนไลน์ (Online Event / Livestreaming) - ผู้จัดอีเว้นท์สามารถเก็บข้อมูลผู้ร่วมงาน ผ่านทางการลงทะเบียน การขายบัตร - ผู้เข้าชมสามารถใช้ Access Code สำหรับเข้ารับชมอีเว้นท์ออนไลน์ - ระบบ Engagement เช่น การแชท ระบบการถาม-ตอบ การทำแบบสอบถาม - สถิติและรายงานแบบเรียลไทม์ ระบบสำหรับการทำอีเว้นท์เสมือน (Virtual Event / Virtual Exhibition) - ผู้จัดอีเว้นท์สามารถเก็บข้อมูลผู้ร่วมงาน ผ่านทางการลงทะเบียน การขายบัตร - ผู้เข้าชมสามารถใช้ Access Code สำหรับเข้าถึง Virtual Event - การเข้าชมบูธ ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน คูปอง รวมถึงส

เลื่อนขึ้นบน