บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนและรีวิว 0 จากคะแนนเต็ม 5
รีวิว
บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด
ติดต่อบริษัท

บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด

Zipevent is an all-in-one event management platform for online and offline events. Our service ranges from registration/ticketing, on-site check-ins, in-event engagement (Live Q&A, Polling, Questionnaire, Lucky Draw, Business Matching), online event solution, as well as virtual exhibition solution. We serve more than 2,000 events yearly across Asia and around the globe.